.shtml 2017ガイダンス / 大阪市立デザイン教育研究所

2017ガイダンス

  • Photoshop
  • Illustrator
  • Camera

大阪市立デザイン教育研究所のガイダンスを制作するプロジェクト。 教育概念・授業内容・プロジェクトや生徒たちが制作した作品が載っています。

完成作品

授業